Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.B.02 BOLIGOMRÅDE I GRÆSTED

3.B.02Boligområde i Græsted
AnvendelseBoligformål (åben-lav og tæt-lav bebyggelse) med tilhørende serviceanlæg som daginstitutioner, boliger for ældre og fælleshuse, mindre butikker og virksomheder, der uden genevirkninger kan indpasses i området.
ZonestatusByzone
GrundstørrelseÅben-lav bebyggelse:
700 m².

Tæt-lav bebyggelse:
500 m² inkl. andel i fælles opholdsarealer.
Opholds- og friarealerMindst 20% af området skal anvendes til større samlede friarealer af forskellig karakter fælles for området.

Kommuneplan 2013-25