Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
4.B.02 BOLIGOMRÅDE ANNISSE NORD


4.B.02Boligområde Annisse Nord
AnvendelseOmrådet er boligområde med hovedparten af bebyggelsen som fritliggende enfamiliehuse. Der er dog også enkelte grupper af række- og dobbelthuse.

Indenfor område 4.B.02 og 4.B.04 må der opføres i alt én dagligvarebutik til lokalområdets forsyning. Butikken må max. have et areal på 1.000 m2.
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentDen maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 30 for fritliggende enfamliehuse.

På øvrige ejendomme fastsættes bebyggelsesprocenten på baggrund af områdets landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier samt bebyggelsens påvirkning af omgivelserne og behovet for parkerings- og opholdsarealer, dog ikke over 40.
GrundstørrelseMindstegrundstørrelsen fastsættes efter gældende bygningsreglement.

Række- og dobbelthuse kan opføres på grunde, hvor der er 500 m2 pr. bolig.
Opholds- og friarealerOmråder, der i udstykningsplaner er udlagt til friarealer, skal fortsat henligge
som friarealer.
BygningshøjdeFritliggende enfamiliehuse:
Max. 1½ etage

Øvrig bebyggelse:
Max. 2 etager, idet at man på øvrige ejendomme fastsætter bygningshøjder på baggrund af områdets landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier samt bebyggelsens påvirkning af omgivelserne.
HegnFaste hegn må kun anvendes omkring
boligernes nære opholdsarealer. Øvrige hegn skal være levende.

Kommuneplan 2013-25