Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
4.L.04 KAGERUP LANDSBY


4.L.04Kagerup landsby
AnvendelseLandsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.
Der må etableres gårdbutikker i tilknytning til jordbrugserhvervet, "stalddørssalg", på max. 250 m2 brutto etageareal.
ZonestatusLandzone
GrundstørrelseMin. 1.200 m2
BebyggelsesprocentMax. 25 for den enkelte ejendom
Bebyggelsens omfang og udformningSe retningslinjer for Landsbyer.
BygningshøjdeMaks. 1½ etage
Maks. 8,5 m*

* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til landbrugserhverv, for hvilke der gælder særlige bestemmelser.
BevaringLandsbyen er særlig velbevaret og vidner om en kulturhistoriske arv. Se vejledende afgrænsning af området nedenfor samt retningslinjer for Landsbyer og for Kulturhistoriske bevaringsværdier med tilhørende redegørelser.

Vejledende afgrænsning af område med kulturhistorisk interesse i og omkring landsbyenKommuneplan 2013-25