Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.S.04 SOMMERHUSOMRÅDE VED HESSELBJERG
5.S.04Sommerhusområde ved Hesselbjerg
AnvendelseSommerhusområde.

Ingen butikker i området.
ZonestatusSommerhusområde
GrundstørrelseMindstegrundstørrelsen er fastsat til 1.200 m² hvor der ikke ved servitut er fastsat en større grundstørrelse.
Opholds- og friarealerEksisterende grønne områder inden for sommerhusområderne fastholdes til grønninger, bypark mv.
BygningshøjdeMax. 1½ etage
Max. 6½ m
BevaringLandskabelige og kulturhistoriske kvaliteter samt værdifuld vegetation skal søges bevaret.

Kommuneplan 2013-25