Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.D.03 HOTEL OG KURSUSCENTER VED BYMOSE HEGN


1.D.03Hotel og Kursuscenter ved Bymose Hegn
AnvendelseHotel og kursuscenter.
ZonestatusByzone og landzone, fremtidig byzone
Bebyggelsesprocent25 for området under ét.
Bebyggelsens omfang og udformningVed fremtidig planlægning skal der gives mulighed for at hotel- og kursuscenteret kan udbygges med henblik på optimering og sikring af den fortsatte drift.
GrundstørrelseOmrådet må ikke udstykkes.
Opholds- og friarealerHovedparten af det ubebyggede areal mellem kursuscenteret og Frederiksborgvej skal ikke bebygges, men henligge som åbent grønt område. Der kan dog på baggrund af en samlet plan for området ske en udbygning af hotel- og kursuscenteret.
BygningshøjdeMaks. 2 etager
Maks. 8,5 m

Kommuneplan 2013-25