Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.R.09 REKREATIVT OMRÅDE SYDØST FOR GILLELEJE


2.R.09Rekreativt område sydøst for Gilleleje
AnvendelseRekreativt formål som friluftsanlæg, golfbane, friarealer ol.

Der må ikke etableres overnatningsanlæg inden for området.
ZonestatusLandzone
Bebyggelsens omfang og udformningDer må kun udføres og opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets anvendelse, og kun efter, at der er lavet en samlet plan for området.
StierStier i området skal etableres således, at offentligheden sikres adgang gennem området via stiforbindelser der forbinder til rammeområde 2.R.08.
BevaringLandskabelige og kulturhistoriske kvaliteter samt værdifuld egnstypisk vegetation skal søges bevaret.

Der skal laves en samlet plan for beplantning og terrænreguleringer.
AndetUdsigten over området fra Hillerødvejen skal søges bevaret og offentligheden skal sikres adgang til området.

Kommuneplan 2013-25