Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.R.03 FERIEHJEM FOR SANKT LUKAS STIFTELSEN
5.R.03Feriehjem for Sankt Lukas Stiftelsen
AnvendelseRekreativt formål som feriehjem for Sankt Lukas Stiftelsen.

Ingen butikker i området.
ZonestatusLandzone og sommerhusområde
BebyggelsesprocentMax 15 for området som helhed.
BygningshøjdeMax. 1½ etage
Max. 6,5 m
GrundstørrelseMin. 1.200 m2
Opholds- og friarealerEksisterende friarealer i forbindelse med ferieboligområderne skal friholdes for bebyggelse.
BevaringLandskabelige og kulturhistoriske kvaliteter samt værdifuld vegetation skal søges bevaret.

Kommuneplan 2013-25