Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.BL.01 BYNÆRT LANDOMRÅDE VED UDSHOLT LANDSBY


5.BL.01Bynært landområde ved Udsholt landsby
AnvendelseOmrådet er fastlagt til landbrug, skovbrug og fiskeri.
ButiksstørrelserGårdbutikker i overflødige landbrugsbygninger kan max have et bruttoetageareal på 250 m2 og i tilknytning til jordbrugserhvervet 'stalddørssalg'.
ZonestatusLandzone
Bebyggelsens omfang og udformningDer må opføres bygninger og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for driften af landbrug, skovbrug eller fiskeri.
Endvidere kan der opføres bygninger og anlæg, som ikke slører eller forringer de særlige landskabsværdier.
Nyt byggeri skal opføres i nærheden af eksisterende bebyggelse.
Boliger må max have et etageareal på 250 m2
GrundstørrelseDer kan ikke ske yderligere udstykning - gælder ikke for ejendomme med landbrugsdrift.
BevaringFor at opleve det smukke og egnskarakteristiske landskab må der ikke ske råstofgravning, terrænregulering, jorddeponering og skovplantning, samt hverken opføres vindmøller, mobilmaster eller opsættes skilte.
AndetOmrådet ligger indenfor kystnærhedszonen.

Kommuneplan 2013-25