Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.E.07 ERHVERVSOMRÅDE AMMENDRUP


1.E.07Erhvervsområde Ammendrup
AnvendelseErhvervsområde
ZonestatusLandzone, fremtidig byzone
TrafikbetjeningOmrådet trafikbetjenes fra Skovgårdsvej
Mindst tilladte miljøklasse2
Maksimalt tilladte miljøklasse6
BemærkningPlanlægning af området skal tage udgangspunkt i Erhvervsplan Helsinge fra september 2011. Det betyder bl.a. at der skal være særlig opmærksomhed om overgangen mellem by og land, samt indpasningen i det omkringliggende landskab.

Klimatilpasning:
I mindre dele af området er kortlagt risiko for oversvømmelse, jævnfør kort 2.6 a Klimatilpasning, oversvømmelseskort. Ved den fremtidige planlægning af området skal risiko for oversvømmelse vurderes nærmere, blandt andet ved undersøgelse af lokal hydrologi og jordbundsforhold. Deraf kan følge, om der kan opføres byggeri på de udsatte dele af arealet og i så fald ud fra hvilke krav, byggeriet kan opføres. Læs mere i kommuneplanens afsnit 2.6 Klimatilpasning.

Kommuneplan 2013-25