Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.R.02 REKREATIVE OMRÅDER VED UDSHOLT STRAND


5.R.02Rekreative områder ved Udsholt Strand
AnvendelseRekreativt formål som offentligt friareal.

Ingen butikker i området.
ZonestatusLandzone og sommerhusområde
UdstykningGrunde i 1. række til kysten skal bevares og må ikke udstykkes.
Bebyggelsens omfang og udformningDer må kun udføres og opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets anvendelse til rekreative formål, og kun efter, at der er godkendt en samlet plan for området.

Placering og udformning af bygninger skal ske under hensyntagen til områdets landskabelige og kulturhistoriske værdier.
BevaringLandskabelige og kulturhistoriske kvaliteter samt værdifuld vegetation skal søges bevaret.

Stierne i området skal bevares således, at offentligheden sikres adgang til kysten.

Kommuneplan 2013-25