Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
4.E.02 ERHVERVSOMRÅDE I EJLSTRUP


4.E.02Erhvervsområde i Ejlstrup
AnvendelseErhvervsformål som håndværk, lettere industri og lager- og værkstedsvirksomhed.
ZonestatusLandzone
GrundstørrelseOmrådet må ikke udstykkes yderligere.
BygningshøjdeFastsættes efter gældende bygningsreglement.

Særlige bygningsdele som
skorstene og ventilationsafkast kan opføres i større højde.

Kommuneplan 2013-25