Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.E.01 ERHVERVSOMRÅDE VED GILLELEJE HAVN


2.E.01Erhvervsområde ved Gilleleje Havn
AnvendelseHavnerelaterede erhvervsformål samt bebyggelse til offentlige formål, mindre hotel- og restaurationsvirksomheder samt mindre butikker o.l., som har naturlig tilknytning til havneområdet.
Havnerelaterede fritidsformål som lystbådehavn med tilhørende
faciliteter.
ButiksstørrelserButikker max. 200 m2 bruttoetageareal.
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentHøjst ½ af havnearealerne som helhed må bebygges.
GrundstørrelseIngen særlige bestemmelser.
Bebyggelsens omfang og udformningDet samlede rumfang af bygninger må ikke overstige 2 m3/m2 byggeområde eller parcel.

Det samlede rumfang af bygninger i område A i Lokalplan 15.58 må ikke overstige 4 m3/m2 byggeområde eller parcel.

Der må kun opføres virksomheder eller anlæg, som ikke medfører gene i form af støj eller forurening. Der må kun indrettes eller opføres kontorbebyggelse til brug for den enkelte virksomheds nødvendige administration.
BygningshøjdeMax. 12 m i område A i Lokalplan 15.58.
BevaringEn del af byen er særlig velbevaret og vidner om en kulturhistoriske arv. Se vejledende afgrænsning af området nedenfor samt Retningslinjer for kulturhistoriske bevaringsværdier med tilhørende redegørelser.
<br>
Vejledende afgrænsning af det særlige kulturhistoriske byområde i byen

Kommuneplan 2013-25