Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.L.04 HØBJERG LANDSBY


1.L.04Høbjerg Landsby
AnvendelseLandsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.
Gårdbutikker i overflødige landbrugsbygninger, max. 250 m² bruttoetageareal, i tilknytning til jordbrugserhvervet "staldørssalg".
ZonestatusLandzone
BebyggelsesprocentMax. 25 for den enkelte ejendom.
Bebyggelsens omfang og udformningSe retningslinjer for landsbyer
GrundstørrelseMin. 1.200 m2
BygningshøjdeMaks. 1½ etage
Maks. 8,5 m*

* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til landbrugserhverv, for hvilke der gælder særlige bestemmelser.
BevaringLandsbyens gadekær, grønning og stier skal bevares.

Kommuneplan 2013-25