Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.R.07 GOLFBANE VED FERLE


2.R.07Golfbane ved Ferle
AnvendelseRekreativt formål som golfbane med tilhørende serviceanlæg, f.eks. restaurant, kiosk, klubhus samt nødvendige driftsbygninger.
ZonestatusLandzone
UdstykningOmrådet må ikke udstykkes.
Bebyggelsens omfang og udformningDer må kun udføres og opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets anvendelse, og kun efter, at der er lavet en samlet plan for området.
BevaringLandskabelige og kulturhistoriske kvaliteter samt værdifuld egnstypisk vegetation skal søges bevaret.

Kommuneplan 2013-25