Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.B.03 BOLIGOMRÅDE I GILLELEJE ØST OG DRONNINGMØLLE


2.B.03Boligområde i Gilleleje Øst og Dronningmølle
AnvendelseBoligformål (åben-lav bebyggelse)
med tilhørende serviceanlæg, som daginstitutioner, boliger for ældre og fælleshuse) samt mindre butikker og virksomheder, der uden genevirkninger kan indpasses i området.
ZonestatusBy-, landzone og sommerhusområde
GrundstørrelseMindstegrundstørrelsen er fastsat til 1.200 m², og ejendommene i området må som udgangspunkt ikke udstykkes med henblik på bebyggelse.

Ejendomme i 1. række langskysten skal søges bevaret og må som udgangspunkt ikke udstykkes.
Tilladelser til udstykning af kan kun ske på baggrund af en nærmere vurdering af den enkelte ejendoms karakter og beliggenhed - også set i forhold til nærområdet. Heri indgår ligeledes en vurdering af, om der skal stilles skærpede krav til grundstørrelser, bebyggelsens omfang og placering mv.
Opholds- og friarealerDe eksisterende grønne områder skal udlægges til fælles opholdsarealer.
Områder beliggende søværts strandbyggelinien må, i medfør af Lov om naturbeskyttelse, ikke bebygges.
BygningshøjdeMax. 1½ etage
Max. 8,5 meter
BevaringStierne i området skal bevares således, at offentligheden sikres adgang til kysten.

Kommuneplan 2013-25