Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
4.S.01 SOMMERHUSOMRÅDE VED BAKKELANDET


4.S.01Sommerhusområde ved Bakkelandet
AnvendelseOmrådet er sommerhusområde, d.v.s.
fritliggende sommerhuse med kun 1 bolig på større grunde.
ZonestatusSommerhusområde
Bebyggelsens omfang og udformningFor bestemmelser om bebyggelsens omfang, udformning mv. henvises til Byplanvedtægt By 12 HK, som er gældende for området.
Grundstørrelser, opholds- og friarealer mv.For bestemmelser om grundstørrelser, opholds- og friarealer mv. henvises til Byplanvedtægt By 12 HK, som er gældende for området.
BemærkningByrådet ønsker området overført til byzone så snart Miljøministeriet giver mulighed for dette. Se mere under retningslinjer for Sommerhusområder og Byområder.

I tilfælde af, at området overføres til byzone, kan bebyggelsesregulerende bestemmelser indføjes, under hensyn til, at områdets nuværende karakteristika søges bevaret.

Kommuneplan 2013-25