Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.C.03 CENTEROMRÅDE VED CENTERVEJEN I GRÆSTED


3.C.03Centerområde ved Centervejen i Græsted
AnvendelseCenterformål som butikker, kontorer, hoteller, restauranter samt mindre ikke generende værkstedsvirksomhed i tilknytning til butikker.

Boligformål: Åben-lav, tæt-lav og etagehusbebyggelse.
ButiksstørrelserDagligvarebutikker:
Max. 3.500 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Inden for områderne 3.C.01, 3.C.02, 3.C.03 må der samlet max. udnyttes i alt 13.600 m2 bruttoetageareal til butiksformål.
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentMax. 90 for området under ét.

Dog må den samlede bebyggelse kun placeres på 50% af området.
Bebyggelsens omfang og udformningMax. 6,5 m facadehøjde
Max. 2 etager

Tagflader og kip må ikke overstige 11 m fra niveauplan.
Facader må kun opføres pudsede i jordfarver eller som blank mur.
Opholds- og friarealerI forbindelse med ny bebyggelse skal der udlægges et opholdsareal svarende til mindst 30% af boligarealet.

Kommuneplan 2013-25