Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.R.02 GOLFBANE VED PIBE MØLLE1.R.02Golfbane ved Pibe Mølle
AnvendelseRekreativt formål som golfbane med tilhørende serviceanlæg, f.eks. klubhus samt nødvendige driftsbygninger.
ZonestatusLandzone
UdstykningOmrådet må ikke udstykkes.
Bebyggelsens omfang og udformningDer må kun opføres den nødvendige bebyggelse i form af drifts- og servicebygninger.

Byggeri og eventuelle faste hegn omkring pladsen skal afskærmes mod det åbne land med beplantning.

Der skal udarbejdes en samlet plan for
beplantning og terrænreguleringer.

Kommuneplan 2013-25