Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.E.02 ERHVERVSOMRÅDE VED DØNNEVÆLDE


3.E.02Erhvervsområde ved Dønnevælde
AnvendelseErhvervsformål som industri og lagervirksomhed.
ButiksstørrelserDer må etableres 1 butik indenfor lokalområdet. Enten en butik med salg af egne produkter i tilknytning til produktionenen eller som efter Byrådets skøn naturligt finder plads i området. En sådan butik må max have et bruttoetageareal på 200 m2. Eller en max 1000 m2 stor butik, der forhandler landbrugsrelaterede produkter. Der må ikke indenfor området drives handel med dagligvarer. Bruttoetagearealet beregnes efter bygningsreglementets bestemmelser for butiksformål.
ZonestatusByzone
Bebyggelsens omfang og udformningDet samlede rumfang af bygninger må ikke overstige 4 m3/m2 grundareal.
Max. 50 % af den enkelte ejendoms areal må bebygges.
BygningshøjdeMax. 25 m
BemærkningBebyggelsen skal placeres således, at væsentlige genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelser undgås.

Kommuneplan 2013-25