Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.S.03 SOMMERHUSOMRÅDE VED RÅGELEJE KLIT
5.S.03Sommerhusområde ved Rågeleje Klit
AnvendelseSommerhusområde med bebyggelse til ferieformål.

Ingen butikker i området.
ZonestatusSommerhusområde
BebyggelsesprocentMax. 40 for området under ét.
Opholds- og friarealerI forbindelse med ny bebyggelse skal der tilvejebringes et opholdsareal,
svarende til mindst 25% af boligetagearealet og 10% af erhvervsarealet.
BygningshøjdeMax. 2 etager
Max. 8 m
Parkering1 p-plads pr. sommerlejlighed

1 p-plads pr. 50 m2 resterende bruttoetageareal.
BemærkningBebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelser så vidt muligt undgås.

Kommuneplan 2013-25