Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
KOMMUNEPLAN 2013-25 - GRIBSKOV KOMMUNE
Velkommen til Kommuneplan 2013-25 - se velkomst fra daværende borgmester Jan Ferdinandsen (C) og formand for Plan- og Miljøudvalget Børge Sørensen (F) på vegne af Byrådet.

Kommuneplanen er Byrådets overordnede fysiske plan for hvordan Gribskov Kommune skal udvikle sig i de kommende 12 år og beskriver hvad arealerne i byerne, i landområdet og langs kysten skal anvendes til og hvilke værdier, der lægges vægt på at beskytte og styrke i udviklingen.

Kommuneplan 2013-25 udmønter visioner og mål fastsat i Planstrategi 2012 for Gribskov Kommune.

Planen er endeligt vedtaget af Byrådet den 16. december 2013.

KOMMUNEPLANENS INDHOLD:

HOVEDSTRUKTUR RETNINGSLINJER
Beskriver Byrådets overordnede mål for kommunens udvikling og arealanvendelse.Udgangspunkt for kommunens administration indenfor en række emner.

RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING BAG KOMMUNEPLANEN
Fastlægger rammer for lokalplaners indhold for de enkelte dele af kommunen. Gælder primært for byområder.Her kan du læse mere om kommuneplanen og finde pdf-udgaver af planen, miljøvurdering, hvidbog, tillæg og andre tilhørende dokumenter.Kommuneplan 2013-25