Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.B.01 BOLIGOMRÅDE I GRÆSTED


3.B.01Boligområde i Græsted
AnvendelseBoligformål (åben-lav og tæt-lav bebyggelse) med tilhørende serviceanlæg som daginstitutioner, boliger for ældre og fælleshuse, mindre butikker og virksomheder, der uden genevirkninger kan indpasses i området.
ZonestatusBy- og landzone, fremtidig byzone.
BebyggelsesprocentDen maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom fastsættes efter gældende bygningsreglement.
Bebyggelsens omfang og udformningIngen særlige krav.
GrundstørrelseMindstegrundstørrelsen fastsættes til 700 m².

På ejendomme større end 1.000 m² kan der opføres et antal boliger svarende til nettogrundarealet pr. bolig udgør mindst 500 m² pr. bolig.
Boligerne skal opføres helt eller delvist sammenhængende (fælles gavlmur) med lodret lejlighedsskel (tofamiliehuse eller række- og klyngehuse).
Opholds- og friarealerDe eksisterende grønne områder der er i forbindelse med boligområderne skal friholdes for bebyggelse.
BygningshøjdeMax. 1½ etage
Max. 8,5 m

Kommuneplan 2013-25