Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
4.E.01 ERHVERVSOMRÅDE VED SKÆRØD


4.E.01Erhvervsområde ved Skærød
AnvendelseErhvervsformål som håndværk, lettere industri og lager- og værkstedsvirksomhed. Der kan etableres detailsalg i relation til virksomheden.
ZonestatusBy- og landzone, fremtidig byzone.
GrundstørrelseDer må ikke udstykkes grunde mindre end 1.200 m2.
MiljøMiljøklasser 1-3
BygningshøjdeFastsættes efter gældende bygningsreglement.

Særlige bygningsdele som
skorstene og ventilationsafkast kan opføres i større højde.
BemærkningDer er udarbejdet en udviklingsplan for Tofteområdet. Udviklingsplanen vil være et dialog-grundlag i forbindelse med ny planlægning.

Kommuneplan 2013-25