Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.D.04 GENBRUGSPLADS VED HØJELT


5.D.04Genbrugsplads ved Højelt
AnvendelseOffentlige formål som genbrugsstation, rensningsanlæg og lignende.
ZonestatusLandzone
BebyggelsesprocentMax. 10
GrundstørrelseOmrådet må ikke udstykkes.
Opholds- og friarealerDer anlægges et beplantningsbælte langs områdets ydre afgrænsning.
BygningshøjdeMax. 1. etage
Max. 8,5 m

Undtaget herfra er skorstene og andre bygningsdele, der er nødvendige for områdets drift.

Kommuneplan 2013-25