Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.D.03 GRÆSTED KIRKE OG PRÆSTEGÅRD


3.D.03Græsted Kirke og Præstegård
AnvendelseOffentlige formål som kirke, skole, sportsplads, kursusvirksomhed, institution for børn, unge og ældre, præstegård m.v.
Ingen butikker i området.
ZonestatusByzone og landzone, fremtidig byzone og landzone
BebyggelsesprocentMax. 40 for området under ét.
Bebyggelsens omfang og udformningBebyggelsen skal placeres og udformes under hensyn til de særlige landskabelige værdier, herunder især nærheden til skoven, de fredede træer i Præstegårdshaven og det fredede areal syd herfor.
De lavtliggende mosearealer skal friholdes for bebyggelse.
BygningshøjdeMax. 2 etager
Max. 12 m
BevaringEn del af området er beliggende inden for beskyttelseszonen langs Græsted Hegn, og træerne i Præstegårdshaven og arealerne syd herfor er fredede.

Kommuneplan 2013-25