Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.R.08 REKREATIVT OMRÅDE MED TURISTOVERNATNING SYDØST FOR GILLELEJE


2.R.08Rekreativt område med turistovernatning syd for Gilleleje
AnvendelseRekreative formål som campingplads, turistfaciliteter, feriecenter o.l.
ZonestatusLandzone
Bebyggelsens omfang og udformningDer må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets anvendelse og kun efter en samlet plan.

Placering og udformning af bygninger, anlæg og faciliteter mm. skal ske under hensyntagen til områdets landskabelige og kulturhistoriske værdier.

Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m.
BebyggelsesprocentBebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 10.
StierStierne i området skal etableres således, at offentligheden sikres adgang gennem området via stiforbindelser der forbinder rammeområderne 2.R.09, 2.S.01 og 2.R.12.
Hegn og beplantningHegn mod naboskel må kun etableres som levende hegn. Der må ikke etableres hegn mod vej.

Beplantning i området skal dels styrke områdets naturmæssige værdier (herunder også brug af egnstypiske arter), dels tage hensyn til udsigtsforhold.
AndetDer må højest etableres ét feriecenter i området. Feriecenteret skal drives i henhold til hotellovgivningen.

Herudover kan der kan etableres turistovernatning i form af ferielejligheder og/eller vandrerhjem i eksisterende landbrugsbygninger i området jf. retningslinjerne for Friluftsanlæg.

Udsigten fra Hillerødvejen til Nakkehoved Fyr skal bevares.

Kommuneplan 2013-25