Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.R.07 OMRÅDE LANGS KYSTEN VED UDSHOLT STRAND


2.R.07Område langs kysten ved Udsholt Strand
AnvendelseOffentlige og rekreative formål.
ZonestatusLandzone
BevaringArealer, som er udpeget som værende beskyttelsesområder for landskabs-, natur- og kulturværdier, jf. retningslinjerne for Landskab, Natur og Kulturhistoriske bevaringsværdier, skal søges bevaret og beskyttet mod indgreb, der vil ændre landskabet.

Landskabelige kvaliteter og værdifuld vegetation skal søges bevaret.

Kommuneplan 2013-25