100117 LÆRERRÅDSMØDE

Dagsorden/Referat
MødeforumLærerrådet i musikskolen
OrdstyrerLine Kemner
Referent
Fraværende

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat ->Database 'Gribskov Møder 2016', View 'Alle møder', Document '011116 lærerrådsmøde'011116 Database 'Gribskov Møder 2016', View 'Alle møder', Document 'Lærerrådsmøde '061216 LærerrådsmødeDatabase 'Gribskov Møder 2016', View 'Alle møder', Document '201216 Ekstraordinært lærerrådsmøde' Ekstraordinært lærerrådsmøde Database 'Organisationen', View 'Dokumentation Notes', Document 'APV Handleplan 01.08.2016 Kulturskole'201216APV Handleplan
Ref.Godkendt
2Opfølgning på rekrutteringsinitiativer ( se referat fra 6.12.16 Database 'Gribskov Møder 2016', View 'Alle møder', Document '061216 Lærerrådsmøde 'opfølgning på rekrutteringsmøde.docxopfølgning på rekrutteringsmøde.docx
Ref.Erling sørger for at alle lærere med egne profiler, kan lægge indlæg mm. op på vores facebook.
Vi afholder en fælles inspirationssession, hvor vi deler vores viden om fb og muligheder for at bruge platformen. LK, KL og MAR er inspiratorer.
OH og EB arbejder videre med et oplæg til revision af hjemmesiden og fremlægger for lærergruppen.
OH, EB undersøger muligheder for at benytte lystavlerne i Helsinge.
Vi nedsætter en rekrutterings ide-oplæg-gruppe, LK, JPB, OH, EB. Møde aftales.
3Udsat fra mødet d. 1.11.16 Pædagogiske oplæg/emner: kl. 10.10
  1. Hvordan vi lærere internt håndterer "brug" af hinandens elever, og samarbejder og informerer omkring hvad der foregår.
  2. Hvordan man håndterer elever der grundet lange skoledage er ude af stand til at modtage undervisning når de møder på musikskolen.
Ref.Udsat
4Meddelelser: kl. 11.15 - 11.35
Ref.Talentkoncert: Strengeleg måske 3 nr/OH sangelev/Flying Penquins ekstranumre 3 stk/GR elev.
Meddelelser fra EB: MUS i starten af februar.
Glashulen bliver efter vinterferien musikskolens kontor.
5Punkter på næste møde 7/2 kl. 10-12 : Workshop/skolekoncert .
Ref.
6Eventuelt
Ref.
7
Ref.
8
Ref.
9
Ref.
10
Ref.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)