070217 Musikskolens lærerråd


Dagsorden/Referat
MødeforumMusikskolens lærerråd
Ordstyrer
Referent
FraværendeKarin Fester - Ole Heie

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat ->Database 'Gribskov Møder 2017', View 'Alle møder', Document '100117 Lærerrådsmøde'
http://web.gribskov.dk/Gribskov/mode2017.nsf/vindue/1A761A076F255FDCC12580BA00467B2D?OpenDocument
Ref.Godkendt
2Godkendelse af dagsorden
Ref.Godkendt
3Planlægning af Workshopuge og Skolekoncerter
Ref.Workshops:
Mads tjekker op på orkester, dato, og honorar til uge 17 - helst torsdag d. 27.4. eller fredag d. 28.4.
Temaet er New Orleans.
Ramme på selve dagen: WS fra 16-18 og derefter koncert.
Noder og overordnet planlægning skal være klar i starten af marts. Der indkaldes til møde 4. april 10-12 om yderligere planlægning og hotline.

Skolekoncerter: Afholdes i uge 17
4Facebook oplæg
Ref.udsat
5EPTA Rekruttering v/ Gabrielle
Ref.taget til orinetering
6Studie v/ John
Ref.Orientering om studiemulighed i eksisterende lokaler. Undersøgelser går i gang. tovholder john &adam
71. mødedag i kommende sæson v/ Oli Jakup
Ref.Forslag til at første mødedag rykkes en uge fra 1.8. - til 8.8.
Ledelsen tager hurtig initiativ til at få viden om skoleskemaer som grundlag for hvilken mødedag der giver bedst mening for musikskolens planlægning.
8Meddelelser:
  1. leder
  2. LU/MED
  3. Andre
Ref.Ad 1. Orientering om budget med krav om besparelse/indtjenings scenarier.
Ad 2. LU orienterede om en besparelsesmulighed der "hentes" på administrativ medarbejder.
9Punkter på næste møde
Ref.4. april - workshop og skolekoncert
10Eventuelt
Ref.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)