020517 Musikskolens lærerråd


Dagsorden/Referat
Mødeforum
OrdstyrerLine
ReferentErling
Fraværende

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat ->Database 'Gribskov Møder 2017', View 'Alle møder', Document '040417 Musikskolens lærerråd'
Ref.Godkendt
2Godkendelse af Dagsorden
Ref.Godkendt
3Evaluering af workshop & skolekoncerter
Ref.Workshops: Det er forskelligt for lærerne hvordan workshoppen kan udfoldes.
Materialet gav anledning til fælleshed og socialisering
Debat om organisering og placering
Ønske om bedre keyboards Yamaha
Forældre havde svært ved at finde ud af de mails der var udsendt.
Mange informationer som kan være enklere.
Forslag om at arbejde med samme model igen - evt. i Gribskov Kultursal og i et samarbejde med Arrangementsgruppen om orkester.
Skolekoncerter:
Kommunikation og organisering til og fra skolerne?

Fremtidig organisering:
Den generelle deltagelse til den fælles workshop - hvor stor deltagelse ønsker vi?
Ny organisering hvor "Koncerttovholder" rollen tydeliggøres.
Eventuelt workshop uge i uge 6 - skolekoncerter i uge 17/18
4Drøftelse af ejerskab til elever - og udveksling af elever v/JPB
Ref.Størst mulig "stillen til rådighed" i respekt for børnenes musikalske udvikling og kolleger.
5Bestyrelsens ønske om inspirationsdag/fællesmøde
Ref.Inspirationsmøde foreslås afholdt i efteråret 2017
6Forberedelse til forårskoncert d. 13. juni med generalprøve den 12. juni
Ref.Tilmelding til programpunkter 28. maj.
Planlagt stor koncert - stor lækkerhedsværdi
7 Meddelelser:
  1. leder
  2. LU/MED
  3. Andre
Ref.Drøftet undervejs, bl.a. den budgetmæssige situation i indeværende års budget - der skal forsøges ballanceret i løbet af efteråret.
8Punkter på næste møde d. 13. juni
Ref.udsat
9Eventuelt
Ref.intet
10
Ref.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)