Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.B.03 BOLIGOMRÅDE BREDDAM NORD


3.B.03Boligområde Breddam Nord
AnvendelseBoligformål (åben-lav og tæt-lav bebyggelse med et mindre omfang af etagebebyggelse) samt bebyggelse til offentlige formål.
ZonestatusByzone og landzone, fremtidig byzone
BebyggelsesprocentÅben-lav bebyggelse:
Max. 25 for den enkelte ejendom.
Tæt-lav bebyggelse:
Max. 35 for området som helhed.
Etagebebyggelse:
Max. 40 for området som helhed.
Øvrig bebyggelse:
Max. 35 for den enkelte ejendom.
Bebyggelsens omfang og udformningDer skal tilstræbes, at bebyggelsen tilpasses det eksisterende landskab.
BygningshøjdeMax. 2 ½ etage
Max. 12 m

Kommuneplan 2013-25