Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
6.C.03 CENTEROMRÅDE I ESRUM


6.C.03Centerområde i Esrum
AnvendelseCenterformål som butikker, liberale erhverv, restauranter, hotel og lignende samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne.

Offentlige formål som institutioner og lignende.

Boligformål: Åben-lav, tæt-lav og etagehusbebyggelse.
ButiksstørrelserDagligvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Indenfor rammeområdet må der udnyttes max. 3.000 m2 bruttoetageareal i alt til butiksformål.
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentBoligformål:
Max. 30 for den enkelte ejendom.
Byrådet kan dog tillade en bebyggelsesprocent på op til 40, når eksisterende bevaringsværdig bebyggelse indrettes
til beboelse.

Anden bebyggelse:
Max. 45 for den enkelte ejendom.
BygningshøjdeMax. 1½ etage
Max. 8,5 m
BevaringEn del af byen er særlig velbevaret og vidner om en kulturhistoriske arv. Se vejledende afgrænsning af området nedenfor samt Retningslinjer for Kulturhistoriske bevaringsværdier.


Vejledende afgrænsning af det særlige kulturhistoriske byområde i byen

Kommuneplan 2013-25