Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.B.15 BOLIGOMRÅDE AMMENDRUP
1.B.15Boligområde Ammendrup
AnvendelseOmråderne skal anvendes til boligformål.

Der kan opføres institutioner og anlæg
til lokal service.
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentBebyggelsesprocenten er fastsat til:

Max. 30 i grupper af åben-lav bebyggelse

Max. 50 i grupper af tæt-lav bebyggelse

Bebyggelsesprocenten for rammeområdet som helhed må ikke overstige 25.
Bebyggelsens omfang og udformningBoliger skal opføres i forskellige grupper af tæt/lav og åben/lav. Begge boligformer skal være til stede.

Der kan opføres ca. 200 boliger.
GrundstørrelseMindstegrundstørrelsen er fastsat til 500 m² for grunde til fritliggende enfamiliehuse.

Række- og dobbelthuse kan opføres på grunde hvor der er 100 m² pr. bolig.
Opholds- og friarealerDer skal være fælles friarealer for de enkelte grupper af bebyggelser. Arealerne skal udlægges og anlægges, så de ligger hensigtsmæssigt og naturligt i forhold til bebyggelsen og giver mulighed for leg og ophold.

Boligområdernes kant mod det åbne land skal bearbejdes så der ikke opstår uheldige terrænspring og lignende, ligesom væsentlige sigtelinier bevares.
BygningshøjdeBoligbyggeri:
Max. 2 etager.

For andet byggeri fastsættes bygningshøjder på grundlag af områdets karakter og bebyggelsens påvirkning af omgivelserne samt anvendelsen af bygningerne.
HegnDer må kun anvendes faste hegn omkring boligernes nære opholdsarealer. Øvrige hegn skal være levende.

Kommuneplan 2013-25