Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.R.13 FERIEHUSE OG FERIE/KONFERENCECENTER VEST FOR GILLELEJE


2.R.13Feriehuse og ferie/konferencecenter vest for Gilleleje
AnvendelseRekreative formål som feriehuse med tilhørende fællesanlæg, restaurant, grønt område o.l.

Offentligt formål som kursusvirksomhed o.l.
ZonestatusSommerhusområde og landzone
Bebyggelsens omfang og udformningPlacering og udformning af bygninger skal ske under hensyntagen til områdets landskabelige og kulturhistoriske værdier.

Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets anvendelse og kun efter en samlet plan for området.
UdstykningI området må der ikke foretages yderligere udstykning.
BygningshøjdeMax. 1 etage
Max. 5 m
Max. 7 m for restaurantbygninger, kursusbygninger o.l.
BevaringStierne i området skal bevares således, at offentligheden sikres adgang til kysten.

Kommuneplan 2013-25