Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.E.04 ERHVERVSOMRÅDE VED GRÆSTED STATION


3.E.04Erhvervsområde ved Græsted Station
AnvendelseErhvervsformål som butikker med særligt pladskrævende varegrupper, industri, håndværk og lagervirksomhed herunder servicevirksomhed.
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentMax. 1/3 af det enkelte grundareal må bebygges.
Butikker med særligt pladskrævende varegrupper, max. 2.400 m2 bruttoetageareal.
BemærkningBebyggelsen skal placeres således, at væsentlige genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelser undgås.

Kommuneplan 2013-25