Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
6.R.05 OMRÅDE LANGS KYSTEN VED DRONNINGMØLLE


6.R.05Område langs kysten ved Dronningmølle
AnvendelseOffentlige og rekreative formål i forbindelse med bagvedliggende bebyggelse
ZonestatusLandzone
BevaringArealer, som er udpeget som værende beskyttelsesområder for landskabs-, natur- og kulturværdier jf. retningslinjerne for Landskab, Natur og Kulturhistoriske bevaringsværdier, skal søges bevaret og beskyttet mod indgreb, der vil ændre landskabet.

Landskabelige kvaliteter og værdifuld vegetation skal søges bevaret.

Kommuneplan 2013-25