Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.R.05 REKREATIVT OMRÅDE VED GILBJERG HOVED


2.R.05Rekreativt område ved Gilbjerg Hoved
AnvendelseRekreativt formål som offentligt friareal.
ZonestatusLandzone
Bebyggelsens omfang og udformningDer må kun udføres og opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets anvendelse til rekreative formål, og kun efter, at der er lavet en samlet plan for området.

Placering og udformning af bygninger skal ske under hensyntagen til områdets landskabelige og kulturhistoriske værdier.
BevaringLandskabelige og kulturhistoriske kvaliteter samt værdifuld vegetation skal søges bevaret.

Stierne i området skal bevares således, at offentligheden sikres adgang til kysten.

Kommuneplan 2013-25