Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.5 FJERNVARMEUDVIDELSER
Fjernvarmeudvidelser

På figuren herunder er forsyningsområdet i Helsinge byområde illustreret. Det lilla-markerede område viser fjernvarmeområdet, og de tre områder (He 1-3) er potentielle fjernvarmeudvidelsesområder.


Helsinge forsyningsområde med potentielle fjernvarmeudvidelser markeret.

Inden for det lilla-markerede fjernvarmeområde findes der nogle steder med tilslutningspligt og andre steder uden. Der er derfor også individuel forsyning i dele af fjernvarmeområdet. Den mest oplagte fjernvarmeudvidelse er derfor at få tilsluttet de kunder, der er individuelt forsynet i fjernvarmeområdet, særligt dem med oliefyr. For nærmere informationer vedrørende tilslutning til fjernvarme henvises der til Helsinge Fjernvarmes bestemmelser, som findes på deres hjemmeside.

He 1

Området kaldet ”He 1” ligger i Helsinge Vest på den anden side af Kildevej i forhold til bycentrum. Området er en blanding af industri, offentlige institutioner og husholdninger. Hele dette område er kollektivt forsynet med naturgas. Med den nuværende naturgaspris for private husstande og fjernvarmeprisen i Helsinge er det fra et brugerøkonomisk synspunkt umiddelbart mest fordelagtigt for områdets naturgaskunder at beholde deres naturgasfyr. Det vil tilmed være meget svært at få positiv samfundsøkonomi i et projektforslag om konvertering til fjernvarme med de nyeste beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen, og når investeringsomkostninger til udvidelser af fjernvarmenet inkluderes.

He 2

Området kaldet ”He 2” ligger i Helsinge Øst og dækker Nejlinge. Området består af husholdninger, og hele dette område er kollektivt forsynet med naturgas. Med den nuværende naturgaspris for private husstande og fjernvarmeprisen i Helsinge er det fra et brugerøkonomisk synspunkt umiddelbart mest fordelagtigt for områdets naturgaskunder at beholde deres naturgasfyr. Det vil tilmed være meget svært at få positiv samfundsøkonomi i et projektforslag om konvertering til fjernvarme med de nyeste beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen, og når investeringsomkostninger til udvidelser af fjernvarmenet inkluderes.

He 3

Området kaldet ”He 3” ligger i den sydlige del af Helsinge og har et industriområde og et større parcelhuskvarter. Området er individuelt forsynet primært med elvarme og varme fra oliefyr. Helsinge Fjernvarme vil gerne forsyne dette område, men tidligere beregninger foretaget af Helsinge Fjernvarme har vist, at der kun kan opnås positiv samfundsøkonomi, hvis så godt som alle i området tilslutter sig fjernvarmen. Dette vil sandsynligvis ikke ske, så længe der ikke er tilslutningspligt i området, og derfor er der ikke en nært forestående fjernvarmeudvidelse til dette område.

Varmeforsyningsplan