Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
6.R.01 REKREATIVT OMRÅDE VED ESRUM


6.R.01Rekreativt område ved Esrum
AnvendelseRekreativt formål som offentligt tilgængeligt friareal, bypark, museum,
landbrug, idrætsanlæg o.l.
Zonestatusby- og Landzone
Bebyggelsens omfang og udformningOmrådet skal friholdes for bebyggelse bortset fra eventuelle mindre bygninger (toiletter, kiosk m.v.), som er nødvendige for områdets anvendelse.
Opholds- og friarealerPå arealer til idrætsanlæg må opsættes belysningsanlæg på max. 30 m med afskærmede armaturer.
BevaringEn del af byen er særlig velbevaret og vidner om en kulturhistoriske arv. Se vejledende afgrænsning af området nedenfor samt Retningslinjer for Kulturhistoriske bevaringsværdier.

Områdets unikke landskabelige og kulturhistoriske værdier samt værdifulde vegetation skal søges bevaret.
AndetByrådet vil i planperioden arbejde for at muliggøre etablering af formidlingscenter med udstillinger, events, overnatningsfaciliteter m.v. ved Esrum Kloster og Møllegård. I den forbindelse vil blive vurderet, om der er behov for ændringer i rammebestemmelserne.


Vejledende afgrænsning af det særlige kulturhistoriske byområde i byen

Kommuneplan 2013-25