Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.B.04 BOLIGOMRÅDE I HESSELBJERG


5.B.04Boligområde i Hesselbjerg
AnvendelseBoligformål (åben-lav bebyggelse) med tilhørende serviceanlæg som daginstitutioner, boliger for ældre og fælleshuse, mindre butikker og virksomheder der uden genevirkninger kan indpasses i området.
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentDen maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom fastsættes efter gældende bygningsreglement.
Bebyggelsens omfang og udformningIngen særlige krav.
GrundstørrelseMindstegrundstørrelsen er fastsat til 1.200 m², og ejendommene i området må ikke udstykkes med henblik på bebyggelse.

Tilladelser til udstykning kan kun ske på baggrund af en nærmere vurdering af den enkelte ejendoms karakter og beliggenhed - også set i forhold til nærområdet. Heri indgår ligeledes en vurdering af, om der skal stilles skærpede krav til grundstørrelser, bebyggelsens omfang og placering mv.
Opholds- og friarealerDe eksisterende grønne områder skal udlægges til fælles opholdsarealer.
Landskabelige kvaliteter og værdifuld vegetation skal søges bevaret.
BygningshøjdeMax. 1½ etage
Max. 8,5 m

Kommuneplan 2013-25