Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
TISVILDE
Tisvilde Hegn fremstår som en mosaik af landskabstyper, som kendetegner en dynamisk hævningskyst: istidslandskabet, marint forland, indsander og kystklitter. Den aktuelle kyst er en udligningskyst med klitbræmmer over det centrale marine forland og høje erosionsklinter i det omgivende glaciale landskab. I baglandet afspejler det marine forland, at Arresø i Stenalderhavets tid var en dyb fjord. Sandflugt har senere præget området og givet indlandsklitter og dækker af flyvesand.

Værdi

Området er et instruktivt eksempel på landskabsudvikling ved en energirig kyst. Istidslandskabets morfologi, littorinatransgressionen, den følgende isostatiske landhævning og senest sandflugten er de væsentlige geologiske elementer i udviklingen frem mod nutidens landskab..

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbydes overgange og sammenhæng fremtræder intakte og klare i landskabet. Det er også vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer i videst muligt omfang kan forløbe frit.

Kommuneplan 2013-25