Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
6.B.05 BOLIGOMRÅDE I ESBØNDERUP


6.B.05Boligområde i Esbønderup
AnvendelseBoligformål (åben-lav og tæt-lav bebyggelse) med tilhørende serviceanlæg. Boliger for ældre og fælleshuse, der uden genevirkninger kan indpasses i området.
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentDen maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 30, og ligeledes for området som helhed.
Bebyggelsens omfang og udformningIngen særlige krav.
GrundstørrelseMin. 700 m².

På ejendomme større end 3.000 m² kan der opføres et antal boliger svarende til, at nettogrundarealet pr. bolig udgør mindst 250 m².

Boligerne skal opføres helt eller delvist sammenhængende (fælles gavlmur) med lodret lejlighedsskel (tofamiliehuse eller række- og klyngehuse).
Opholds- og friarealerIngen særlige krav.
BygningshøjdeMax. 1½ etage
Max. 8,5 m

Kommuneplan 2013-25