Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
6.L.04 SALTRUP LANDSBY


6.L.04Saltrup landsby
AnvendelseLandsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og aktiviteter, der kan indpasses i forhold til omgivelserne.

Gårdbutikker i overflødiggjorte landbrugsbygninger må max. have et brutto-etageareal på 250 m² i tilknytning til jordbrugserhvervet "stalddørssalg".
ZonestatusByzone og landzone
GrundstørrelseLokalplan 339.01 for Saltrup landsby fastlægger dette.
BebyggelsesprocentLokalplan 339.01 for Saltrup landsby fastlægger dette.
Bebyggelsens omfang og udformningNy bebyggelse skal ske inden for gårdenes eksisterende bygningsvolumen eller som huludfyldning. Arkitekturen skal være tilpasset landsbyen.
BygningshøjdeMaks. 1½ etage
Maks. 8,5 m*

* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til landbrugserhverv, for hvilke der gælder særlige bestemmelser.
Opholds- og friarealerLandsbyens gadekær og grønning skal bevares.

Kommuneplan 2013-25