Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
4.S.02 SOMMERHUSOMRÅDE VED DALENBORG


4.S.02Sommerhusområde ved Dalenborg
AnvendelseOmrådet er sommerhusområde, d.v.s. fritliggende sommerhuse med kun 1 bolig på hver ejendom.
ZonestatusSommerhusområde
UdstykningEjendommene må ikke udstykkes.
Opholds- og friarealerOmråder, der i udstykningsplaner er udlagt til friarealer for sommerhusbebyggelsen, skal fortsat henligge som friarealer.
BygningshøjdeMax. 1 etage

Tilbygninger til sommerhuse i 1½ etage kan opføres i samme højde under hensyn til naboernes udsigtsmuligheder.
HegnFaste hegn må kun anvendes omkring
boligernes nære opholdsarealer. Øvrige
hegn skal være levende.
BevaringOmrådets karakter af blandet bebyggelse i form af individuelle sommerhuse omgivet af grønne hække og smalle veje uden gadebelysning og med rabatter skal bevares.
BemærkningDer må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer.

Kommuneplan 2013-25