Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
6.E.01 ERHVERVSOMRÅDE I ESBØNDERUP


6.E.01Erhvervsområde i Esbønderup
AnvendelseErhvervsformål som mindre industri, håndværk og lagervirksomhed, herunder servicevirksomhed. Enkelte boliger i tilknytning til den enkelte virksomhed.
ZonestatusByzone
ButiksstørrelserButikker med salg af egne produkter fra en virksomheds produktion, max. 200 m2 bruttoetageareal.
BemærkningBebyggelsen skal placeres således, at væsentlige genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelser undgås.

Kommuneplan 2013-25