Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.B.23 BOLIGOMRÅDE VED IDRÆTSVEJ
1.B.23Boligområde ved Idrætsvej
AnvendelseBoligområde og rekreativt område til spejderaktiviteter og andre friluftsaktiviteter samt til tekniske anlæg som regnvandsbassin.
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentBebyggelsesprocenten
fastsættes på baggrund af områdets karakter, bebyggelsens påvirkning af omgivelserne og behovet for parkerings- og opholdsarealer.
Bebyggelsens omfang og udformningNye boliger skal opføres som fritliggende enfamiliehuse .
GrundstørrelseMindstegrundstørrelsen er fastsat til 400 m² for grunde til fritliggende enfamiliehuse.
BygningshøjdeMax. 2 etager.
BevaringOmrådets grønne karakter og søen skal bevares.

Kommuneplan 2013-25