Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.1 VARMEFORSYNING
Varmeforsyning

Vejby-Tisvilde er det mindste af de fire fjernvarmeforsynede områder i Gribskov Kommune og har ifølge BBR-data 7.780 registrerede bygninger. Reelt set er der formentlig flere husstande, da en etagebygning kun tæller som en enkelt bygning, men har flere husstande.

Bygningsfordelingen i Vejby-Tisvilde (alle med postnummer 3210 og 3220) kan ses på figuren herunder.


Bygningsfordeling i Vejby-Tisvilde

I Vejby-Tisvilde er der en stor overvægt af sommer-/fritidshuse, idet 76 % af bygningerne er registreret som sommerhuse. De resterende bygninger er fordelt mellem husholdninger, 19 %, produktion, 4 %, handel og service, 1 % og offentlige bygninger, 1 %.

Nettovarmebehovet (varmebehov efter produktion og levering) i Vejby-Tisvilde fordelt på de forskellige opvarmningstyper kan ses på figuren herunder. BBR-data og nøgletal for varmeforbruget er anvendt som grundlag. Den faktiske værdi kan derfor variere lidt fra det beregnede, ligesom der heller ikke er taget højde for, at nogle af sommerhusene er helårsbeboede, fordi placering af helårssommerhuse ikke er analyseret i Vejby-Tisvilde.


Fordeling af nettovarmebehovet i Vejby-Tisvilde

Størstedelen af varmeproduktionen kommer fra elvarme, herunder varmepumper, 43 %, mens oliefyr og fjernvarmen udgør henholdsvis 26 % og 24 %. Resten af bygningerne opvarmes med træpillefyr, brænde, halm eller andet. På figuren dækker alle farverne på nær den lilla del (fjernvarme) betegnelsen individuelt forsynede, der er markeret med lyserød i Vejby-Tisvildes varmeforsyningskort herunder


Oversigtskort over varmeforsyningen i Vejby-Tisvilde.

På oversigtskortet ses Vejby-Tisvildes fjernvarmenet, der er markeret med lilla ses et lidt specielt net, da værket er placeret i Vejby og også forsyner Tisvilde helt ned til vandet. Langs hovedledningen er der afgreninger ind til forskellige forsyningsområder. Alt det omkringliggende er individuelt forsynet, primært med elvarme.

Varmeforsyningsplan