Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.E.03 ERHVERVSOMRÅDE VED SKOVGÅRDSVEJ I HELSINGE


1.E.03Erhvervsområde ved Skovgårdsvej i Helsinge
AnvendelseErhvervsformål som håndværk, lettere industri og lager- og værkstedsvirksomhed Der kan etableres detailsalg i relation til virksomheden.

Butikker med pladskrævende varegrupper, samt engroshandel. transport-virksomheder, tank-anlæg inkl. bilvask, cafeteria mv.
ZonestatusByzone
GrundstørrelseDer må ikke udstykkes grunde mindre end 2.500 m2.
ButiksstørrelserButikker med særligt pladskrævende varegrupper:
Max. 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik, dog må der i kommunen som helhed planlægges for to nye butikker til særligt pladskrævende varegrupper på op til 3.000 m2.

Der må ikke placeres dagligvarebutikker eller udvalgsvarebutikker i området.

Inden for området må der udnyttes max. 24.000 m2 bruttoetageareal i alt til butiksformål.
BygningshøjdeSom i bygningsreglementet. Særlige bygningsdele som skorstene og ventilationsafkast kan opføres i større
højde.
BemærkningDer er udarbejdet en udviklingsplan for Tofteområdet. Udviklingsplanen vil være et dialog-grundlag i forbindelse med ny planlægning.

Kommuneplan 2013-25