Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.R.11 REKREATIVT OMRÅDE VEST FOR GILLELEJE


2.R.11Rekreativt område vest for Gilleleje
AnvendelseRekreative formål som friareal i forbindelse med bagvedliggende bebyggelse.
ZonestatusLandzone
BevaringArealer, som er udpeget som værende beskyttelsesområder for landskabs-, natur- og kulturværdier, jf. retningslinjerne for Landskab, Natur og Kulturhistoriske bevaringsværdier, skal søges bevaret og beskyttet mod indgreb, der vil ændre landskabet.

Landskabelige kvaliteter og værdifuld vegetation skal søges bevaret.
Bebyggelsens omfang og udformningDer må ikke opføres bebyggelse i området.

Kommuneplan 2013-25