Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.B.05 BOLIGOMRÅDE VED GRÆSTED SYD STATION


3.B.05Boligområde ved Græsted Syd Station
AnvendelseBoligformål (etageboligbebyggelse).
ZonestatusBy- og landzone, fremtidig byzone.
BebyggelsesprocentMax. 40 for området under ét.
Bebyggelsens omfang og udformningBebyggelsen skal placeres således, at der sikres bedst mulig indpasning i det omkringliggende landskab.
BygningshøjdeMax. 3 etager uden udnyttelig tageetage.
Max. 11 m.
BemærkningBoligbebyggelsen må ikke tages i brug før bebyggelsen i område 3.R.02 (Svømmehal ved Græsted Syd) er færdigmeldt.

Kommuneplan 2013-25